Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht

D. Abels, M.M. Dolman and K.C.J. Vriend (eds.) 9789089748355 | 1 edition, 2013
Budh

Description

Met de oprichting van de vn-straftribunalen in de jaren ’90 van de vorige eeuw en de inwerkingtreding van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof in 2002, heeft het internationale straf- en strafprocesrecht zich ontwikkeld tot een zelfstandig rechtsgebied, dat echter sterk beïnvloed is door nationale strafrechtsstelsels. Op hun beurt worden nationale strafrechtsstelsels steeds meer beïnvloed door de werking van internationale verdragen en de jurisprudentie van supranationale hoven. Een goed begrip van nationaal en internationaal straf- en strafprocesrecht is slechts mogelijk indien men zich bewust is van deze invloeden.

De auteurs schrijven over deze (wederzijdse) beïnvloeding op deelterreinen van het straf- en strafprocesrecht.

Target group

Dit boek is geschreven voor studenten van de Minor Strafrecht bij de Uva en voor wetenschappers.

Author's information

De auteurs zijn allen verbonden aan de Leerstoelgroep Strafrechtswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Ordering

If you would like to receive more information about this book or you would like to place an order, please go to our website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag