Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht

Over de inpassing van de fundamentele rechtsschending in het Nederlandse burgerlijk recht

J.M. Emaus 9789089747471 | 1 edition, 2013
Budh

Description

Constitutionalisering van het privaatrecht lééft. Na uitgebreide discussie in de rechtsgeleerde literatuur over de wijze waarop de constitutionalisering wenselijk gestalte krijgt, lijkt vandaag de dag de tussenconclusie gerechtvaardigd dat fundamentele rechten het privaatrecht op verschillende wijzen van constitutionele fundamenten voorzien. Zowel wetgever als rechter werken op hun eigen manier en binnen hun functieomschrijving mee aan de constitutionalisering van het privaatrecht. De begrippen directe en indirecte horizontale werking zijn leidend bij de kwalificatie van de manier waarop constitutionalisering zich ontwikkelt.

In dit boek staat de constitutionalisering van het aansprakelijkheidsrecht centraal. Het is de vraag op welke wijze het aansprakelijkheidsrecht kan bijdragen aan de handhaving van EVRM-rechten. Die vraag gaat terug op de aard van het huidige aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en de aard van het recht onder het EVRM. Ofschoon het huidige aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht concrete aanknopingspunten biedt voor de handhaving van fundamentele rechten, wordt in dit boek gepleit voor de introductie van een zelfstandige, meer expliciete figuur in het aansprakelijkheidsrecht om fundamentele rechten in de horizontale verhouding te handhaven. Deze figuur is de fundamentele rechtsschending genoemd en wordt geïntroduceerd als nieuwe bron van verbintenissen en als grondslag voor de schendingvoorkomende remedies.

Target group

Dit boek is bestemd voor wetenschappers en juristen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

Author's information

Jessy Emaus is op 5 mei 1985 geboren te Enschede en is tegenwoordig als junior docent-onderzoeker werkzaam bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Zij is verbonden aan de Ius Commune Onderzoekschool. Jessy Emaus is voorts als redactiesecretaris verbonden aan het tijdschrift Contracteren en als redactielid aan het tijdschrift Letsel & Schade. Emaus trad in 2010 op als pre-essayist voor de Jonge NJV tijdens het eerste Jonge NJV seminar, is als buitengriffier werkzaam geweest voor het Gerechtshof Arnhem en heeft als lid deelgenomen in de promovendiraad van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht en PrOUt, het Promovendi Overlgeg Utrecht.

Ordering

If you would like to receive more information about this book or you would like to place an order, please go to our website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag